Αγορά.

1. Πως μπορώ να αγοράσω μπάρες & νομίσματα από την Precious Metals Greece;

Η Precious Metals Greece, δημιουργήθηκε προκειμένου τα προϊόντα πολύτιμων μετάλλων να είναι διαθέσιμα προς όλους. Καταχωρείστε τα στοιχεία σας στην φόρμα ενδιαφέροντος, μαζί με το είδος και την ποσότητα που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε και στην συνέχεια επιλέξτε την αποστολή αυτής. Εντός 24 ωρών, θα ενημερωθείτε μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) με την προσφορά μας, η οποία περιλαμβάνει την τελική παραδοτέα τιμή, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης & τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης.

2. Πως καθορίζονται οι τιμές των προϊόντων που εμπορεύεται η Precious Metals Greece;

Η τιμή αποτελεί το άθροισμα της τρέχουσας τιμής (spot) του εκάστοτε πολύτιμου μετάλλου (χρυσός ή ασήμι) και του ποσοστού της πριμοδότησης (premium) επ’ αυτής της τιμής.  Παράδειγμα: Αν η τρέχουσα τιμή (spot) του χρυσού είναι $1.192,14/oz και το ποσοστό πριμοδότησης (premium) για μία ράβδο βάρους (1οz) είναι 6,43% επί της τιμής αυτής, η τελική τιμή της ράβδου θα είναι $1.268,79.

3. Πότε επιβεβαιώνεται η τιμή της παραγγελίας μου επιτυγχάνοντας «Κλείδωμα τιμής»;

Με την επιβεβαίωση της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Precious Metals Greece, εντός 24ωρών από την ημέρα αποστολής της προσφοράς, η παραγγελία θεωρείται έγκυρη και ισχύει η τιμή προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση παύει να ισχύει η προσφορά και χρειάζεται να ζητήσετε νέα τιμή για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

4. Ζήτησα προσφορά για ένα προϊόν και ενημερώθηκα ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμο.

Όταν ένα προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο προς παράδοση, η αξία της παραγγελίας σας μπορεί να εξοφληθεί στο ακέραιο, έτσι ώστε να κατοχυρωθεί η τιμή και μόλις είναι διαθέσιμο το προϊόν θα αποσταλεί στην τιμή αγοράς – δεν χρειάζεται να ζητηθεί νέα προσφορά και ενδεχομένως διαφοροποίηση στην τιμή.

5. Μπορεί η παραγγελία μου και να αποσταλεί σε διαφορετική ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης;

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παραλαβή της παραγγελίας σας, εντός του χρονοδιαγράμματος που σας υποδεικνύεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Precious Metals Greece για να υποδείξετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να παραλάβετε.

6. Ποιοί είναι οι μέθοδοι πληρωμής;

Η πληρωμή για Αγορά προϊόντων καθώς και των υπηρεσιών Mεταφοράς &  Premium Membership γίνεται μόνο μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Η χρήση πιστωτικής κάρτας επιτρέπεται για την πληρωμή των τελών αποθήκευσης, εφόσον επιλεχθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία.

7. Με ποια νομίσματα μπορεί να εξοφληθεί μια παραγγελία;

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε σε Ευρώ (€) είτε σε Δολάρια ΗΠΑ ($). Οι τιμές προσφοράς αποστέλλονται και στις δύο (2) ισοτιμίες.

8. Υπάρχει χρέωση Φ.Π.Α στις αγορές μου;

Σύμφωνα με τον Ν.2859/2000, από την 1η Αυγούστου 2000 απελευθερώθηκε η αγορά του επενδυτικού χρυσού, όπου στο Άρθρο 47 του παρόντος, αναφέρονται ακριβώς οι προϋποθέσεις πότε θεωρείται ο χρυσός “επενδυτικός”. Εφόσον αυτές πληρούνται, αίρεται η υποχρέωση του αγοραστή να καταβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) για τις αγορές του. Αντίθετα, τα προϊόντα ασημιού (μπάρες & νομίσματα) υπάγονται στην καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) κατά την αγοράς τους.

9. Υπάρχουν λοιπές χρεώσεις στις οποίες είναι υπόχρεος ο αγοραστής;

Οι λοιπές χρεώσεις αφορούν το μεταφορικό κόστος το οποίο περιλαμβάνει την ασφάλεια μεταφοράς. Τυχόν τελωνειακοί δασμοί που προκύψουν υπολογίζονται με βάση την τελική αξία αγοράς.

 

Πώληση.

1. Μπορώ να πουλήσω προϊόντα πολύτιμων μετάλλων που έχω ήδη στην κατοχή μου;

Η πώληση πολύτιμων μετάλλων αφορά εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια μεγάλης αξίας, των οποίων η ρευστοποίηση απαιτεί εξιδεικευμένη μεταχείριση. Η Precious Metals Greece, μέσω του δικτύου συνεργατών της, αξιολογεί την αξία των πολύτιμων μετάλλων που έχετε στην κατοχή σας και εφόσον αυτά πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, προτείνει οίκους του εξωτερικού ή ιδιώτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αγορά αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σχετική ενότητα Υπηρεσίες – Premium Membership ή Επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Αποστολή.

1. Πως μπορώ να παρακολουθήσω την παραγγελία μου;

Εντός 5-7 εργάσιμων ημερών από την εξόφληση της παραγγελίας, αποστέλλεται στον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ο κωδικός ανίχνευσης (tracking number) της παραγγελίας του και η μεταφορική εταιρεία. Στην ιστοσελίδα του μεταφορέα που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της παραγγελίας, υπάρχει η σχετική ενότητα καταχώρησης του κωδικού ανίχνευσης και εντοπισμού της παραγγελίας.

2. Είναι η παραγγελία μου ασφαλισμένη μέχρι την παράδοση της;

Όλες οι παραγγελίες είναι ασφαλισμένες για ολόκληρη την αξία τους μέχρι την στιγμή της παράδοσης. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ στην περίπτωση που έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ του αγοραστή και της μεταφορικής έτσι ώστε να παραδωθεί σε τρίτο άτομο (θυρωρό, επιστάτη κτλ) ή σε αφύλαχτη τοποθεσία. Η ασφάλιση ισχύει μέχρι την ταυτοποίηση του αγοραστή και την υπογραφή παραλαβής, για τον λόγο αυτό απαιτούνται στοιχεία ταυτοποίησης κατά την καταχώρηση της παραγγελίας.

3. Πως συσκευάζεται η παραγγελία μου για την αποστολή της;

Η κάθε παραγγελία συσκευάζεται με απόλυτα διακριτικό τρόπο, χωρίς να αναγράφεται πουθενά η περιγραφή των προϊόντων που περιλαμβάνονται και τοποθετούνται εντός συσκευασίας με προστατευτικό υλικό για ολοκληρωμένη προστασία.

 

Μεταφορά.

1. Μπορώ να μεταφέρω προϊόντα πολύτιμων μετάλλων που έχω ήδη στην κατοχή μου προς το εξωτερικό;

Η Precious Metals Greece, μέσω του ολοκληρωμένου δικτύου συνεργατών, προσφέρει την δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων πολύτιμων μετάλλων (ράβδους – νομίσματα – κοσμήματα) σε παγκόσμια εμβέλεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σχετική ενότητα Υπηρεσίες – Μεταφορά ή Επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Αποθήκευση.

1. Μπορώ να αποθηκεύσω τα προϊόντα πολύτιμων μετάλλων που σκοπεύω να αγοράσω ή έχω ήδη στην κατοχή μου, σε θυρίδα του εξωτερικού (εκτός τραπεζικού συστήματος);

Ναι. Εάν επιθυμείτε μετά την αγορά σας απευθείας φύλαξη των προϊόντων σας σε θυρίδα του εξωτερικού (εκτός τραπεζικού συστήματος), μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία που εσείς επιθυμείτε και να μας ενημερώσετε σχετικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες αποθήκευσης και την ακριβή διαδικασία, μεταφερθείτε στην ενότητα Υπηρεσίες – Αποθήκευση ή Επικοινωνήστε μαζί μας.

2. Μπορώ να επισκεφθώ τις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται τα προϊόντα μου;

Μπορείτε να επισκεφθείτε την εγκατάσταση με την οποία έχετε συνάψει σύμβαση για την φύλαξη των πολύτιμων μετάλλων σας, όμως λόγω των εξαιρετικά υψηλών μέτρων ασφαλείας χρειάζεται έγκαιρη ενημέρωση, 48 ωρών συνήθως.

3. Ο λογαριασμός αποθήκευσης είναι ατομικός;

Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης με τις οποίες συνεργάζεται η Precious Metals Greece, παρέχουν μόνο ατομικούς λογαριασμούς αποθήκευσης.

4. Πως γνωρίζω ότι τα προϊόντα πολύτιμων μετάλλων που έχω παραδώσει πρός αποθήκευση είναι όντως στην κατοχή μου;

Τα πολύτιμα μέταλλα των πελατών επισημαίνονται με αύξοντα αριθμό και επιθεωρούνται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές. Κατοπίν ελέγχου, αποστέλλεται το πιστοποιητικό σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.

 

Γενικά.

1. Είναι ασφαλή τα προσωπικά στοιχεία που διαθέτω προς την Precious Metals Greece;

Τα στοχεία που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της εταιρείας δεν γνωστοποιούνται σε τρίτο φορέα ή πρόσωπο. Χρειάζονται μόνο για χρήση της εταιρείας ως προς την ταυτοποίηση του αγοραστή και την παράδοση των προϊόντων.

2. Τι είναι η πριμοδότηση (premium) και πως καθορίζεται;

Με την πριμοδότηση “premium”, εννοούμε το επιπλέον ποσό χρέωσης (σε $ ή σε €) επί της τρέχουσας τιμής (spot) ανά ουγγιά, είτε για ράβδο είτε για νόμισμα. Το “premium” περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, την αποθήκευση, την μεταφορά καθώς και το ποσοστό κέρδους του τελικού πωλητή.

3. Γνωστοποιούνται οι συναλλαγές των πελατών σε δημόσιες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς;

Όχι. Δεν γνωστοποιούνται τα στοιχεία συναλλαγών πρός τρίτους, εκτός αν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

4. Μπορώ να τροποποιήσω την παραγγελία μου;

Όχι. Η τροποποίηση δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε παραγγελία εφόσον αυτή έχει επικυρωθεί μέσω εξόφλησης, καθώς αυτό σημαίνει ότι έχει “κλειδώσει” η τιμή αγοράς. Οποιαδήποτε τροποποίηση της ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη τιμολόγηση, καθώς η τρέχουσα τιμή των πολύτιμων μετάλλων διέπεται από συνεχείς διακυμάνσεις και επειδή η παραγγελία είναι αυτοματοποιημένη στον μεγαλύτερο βαθμό της.

5. Μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία μου;

Όχι. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας εφόσον έχει επικυρωθεί η τελική τιμή αυτής και έχει εξοφληθεί στο ακέραιο από τον πελάτη.

6. Προτείνετε προϊόντα προς τους νέους σας πελάτες;

Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την Precious Metals Greece, να εκφράσουν τις σχετικές τους ανάγκες και να τους προταθεί αντίστοιχα η καλύτερη δυνατή λύση με τα προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτές. Ο σκοπός μιας τέτοιου είδους πρότασης είναι ο αγοραστής να αποκτήσει τα προϊόντα με την χαμηλότερη δυνατή πριμοδότηση (premium), έχοντας ως γνώμονα τον χρονικό ορίζοντα ρευστοποίησης αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες μεταφερθείτε στην ενότητα Education Center – Starter Kit.